Despre noi

Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal Locativa Cahul

-      data înregistrării- 29.01.2001

-      adresa juridică str.  31 august 1989,  15, Cahul MD - 3909 Republica Moldova

-      dirtector Iurie Arnaut

-      fondatotul întreprinderii, Consiliul Municipal Cahul

-     la întreprindere activeaza 105 angajați

Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal Locativă Cahul prestează următoarele servicii:

  •     evacuarea deșeurilor:
  1. menagere solide din sectorul comunal
  2. menagere solide din sectorul particular
  3. lichide din fîntîni de acumulare
  4. utilizarea deșeurilor menagere solide la depozitul de deșeuri
  •     servicii comunale :
  1. deservirea sistemelor de alimentare cu apă, sistemelor de canalizare și evacuarea apelor reziduale , pluviale din subsolurile blocurilor locative
  2. lucrări de reparații curente și capitale a acoperișurilor, reparații cosmetice a scărilor blocurilor locative
  3. lucrări de salubrizare în cartierele blocurilor locative
  4. exploatarea , reparații curente și capitale a mecanizmelor ascensoarelor blocurilor locative.

Serviciile comunale se efectueaza conform cererilor depuse de către locatari cu contribuția la procurarea materialelor de construcție, alte materiale, necesare pentru efectuarea lucrărilor în conformitate cu devizul de cheltueli, lucrările se efectuează din contul întreprinderii.

Inapoi sus